Urad za gospodarske javne službe in promet - Javna razsvetljava
      


Legenda:
odjemno_mestoOdjemno mesto
svetiloSvetilo
skupina svetilSkupina svetil
2 do 9
skupina svetilSkupina svetil
10 do 99
skupina svetilSkupina svetil
100 do 999
skupina svetilSkupina svetil
1000 do 9999
skupina svetilSkupina svetil
10000 naprej